رشته حقوق یکی از رشته های پر طرفدار شاخه علوم انسانی می باشد و دارای منابع تخصصی بسیار فراوان می باشد. متون و مقالات تخصصی رشته حقوق دارای واژگان تخصصی بسیار می باشند که معمولا این واژگان تخصصی در متون و مقالات رشته های دیگر وجود ندارند. بنابراین برای ترجمه تخصصی متن حقوقی خود نیاز به کارشناس ارشد و یا دکترای مسلط به زبان در رشته حقوق می باشد. شبکه تخصصی پارس ترجمه برای حل این مشکل راهکاری در نظر گرفته است. ایجاد شبکه ترجمه تخصصی متون حقوق .

  ترجمه تخصصی حقوق

 

شبکه تخصصی ترجمه متون حقوق

این شبکه با بیش از 43 مترجم دارای تحصیلات دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری گرایش‌های مختلفحقوق  تشکیل شده است. تمامی مترجمین پیش از ورود به شبکه در آزمون تعیین سطح شرکت کرده و نمره قابل قبولی کسب کرده‌اند، سپس در فرآیند آموزش و ارتقاء پارس ترجمه قرار گرفته و با افزایش تجربه، قابلیت‌‌های آن‌ها توسط ارزیابان حرفه‌ای بهبود یافته است و می‌توان مطمئن بود که نه تنها در ترجمه انگلیسی به فارسی متون تخصصی حقوق توانمند هستند، بلکه ترجمه فارسی به انگلیسی تخصصی حقوق را نیز به صورت حرفه‌ای انجام می‌دهند.

نتیجه تصویری برای ترجمه متن و مقاله حقوق