ضرورت انتخاب مترجم تخصصی برای ترجمه تخصصی مهندسی عمران

گرایش‌های تخصصی رشته مهندسی عمران شامل سازه، زلزله، ژئوتکنیک، راه و ترابری، مهندسی و مدیریت منابع آب، مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، سواحل بنادر و سازه‌های دریایی، حمل و نقل، مهندسی و مدیریت ساخت، محیط زیست و مهندسی خطوط راه‌آهن ترجمه متون تخصصی شامل مقالات، کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، استانداردها و سایر منابع علمی را به امری حساس و دقیق تبدیل کرده است. دسته‌بندی موسسات تخصصی مهندسی عمران از نظر انجمن مهندسان عمران آمریکا (American Association of Civil Engineering) به عنوان قدیمی‌ترین انجمن حرفه‌ای که در سال ۱۸۵۲ میلادی تاسیس شده است نیز گویای این موضوع است. این تنوع تخصص‌ها موجب می‌شود تا ترجمه متون تخصصی مهندسی عمران با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه شود. از این رو دانشجویان و پژوهشگران این رشته مهمترین مشتریان ترجمه تخصصی مهندسی عمران محسوب می‌شوند و ارائه خدمات ترجمه در این حوزه کاری بسیار دقیق و حساس است. ارسال مقاله برای مجلات تخصصی این رشته همچون Cement and Concrete Composites ، ACI Structural Journal، Tunnelling and Underground Space Technology و یا کنفرانس‌های  تخصصی نیازمند ترجمه دقیق و تخصصی متن است. پارس ترجمه برای حل این مشکل راهکاری در نظر گرفته است. ایجاد شبکه ترجمه تخصصی متون مهندسی عمران.

ترجمه تخصصی عمران

شبکه ترجمه تخصصی متون مهندسی عمران در پارس ترجمه

این شبکه با بیش از 40 مترجم دارای تحصیلات دانشگاهی در سطح کارشناسی ارشد و دکتری گرایش‌های مختلف مهندسی عمران شامل سازه، زلزله، ژئوتکنیک، راه و ترابری، مهندسی و مدیریت منابع آب، مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، سواحل بنادر و سازه‌های دریایی، حمل و نقل، مهندسی و مدیریت ساخت، محیط زیست و مهندسی خطوط راه‌آهن تشکیل شده است. تمامی مترجمین پیش از ورود به شبکه در آزمون تعیین سطح شرکت کرده و نمره قابل قبولی کسب کرده‌اند، سپس در فرآیند آموزش و ارتقاء پارس ترجمه قرار گرفته و با افزایش تجربه، قابلیت‌‌های آن‌ها توسط ارزیابان حرفه‌ای بهبود یافته است و می‌توان مطمئن بود که نه تنها در ترجمه انگلیسی به فارسی متون تخصصی مهندسی عمران توانمند هستند، بلکه ترجمه فارسی به انگلیسی تخصصی مهندسی عمران را نیز به صورت حرفه‌ای انجام می‌دهند.

ترجمه تخصصی مهندسی عمران

ثبت سفارش ترجمه