برگزاری همایش ملی رویکردهای میان رشته‌ای به آموزش ترجمه

هلیا واعظیان، دبیر همایش ملی رویکردهای میان رشته ای به آموزش ترجمه در خصوص این همایش  گفت: پروژه فرستادن چکیده ها به همایش ملی رویکرد های میان رشته ای به آموزش ترجمه هنوز تمام نشده است این همایش در تاریخ بیستم مهرماه ببرگزار می شود. ما در واقع کامپیم اولیه را گرفتیم. یک استاد ترجمه به نام خانم لوئیس فون پلوتو از خارج از ایران در همایش شرکت می کند. دکتر فرحزاد از دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر خوش سلیقه از دانشگاه فردوسی مشهد قرار است در همایش ملی رویکردهای میان رشته ای به آموزش ترجمه سخنرانی کنند.


این دبیر که دکترای مطالعات ترجمه نیز دارد، افزود: پیش بینی می شود حداقل 30 تا 40 مقاله در همایش ملی رویکردهای میان رشته ای به آموزش ترجمه خواهیم داشت.تعداد مقالات رسیده به دبیرخانه این همایش هنوز مشخص نشده به دلیل آنکه فرصت ارسال  چکیده مقاله تا سی و یکم خرداد ماه است.فکر می کنم امکان تمدید زمان آن باشد به دلیل آنکه برخی همکاران مقالات را در روز آخر برای شرکت در همایش می فرستند.  

توجه به آموزش ترجمه
دبیر همایش ملی رویکردهای میان رشته ای به آموزش ترجمه با اشاره به رویکردهای این همایش اظهار داشت: اصل داستان همایش ملی رویکردهای میان رشته ای به آموزش ترجمه، توجه به آموزش ترجمه بود.ولی چون در ایران دیدیم اساتید آموزش زبان هم درگیر آموزش ترجمه هستند، خواستیم یک آشتی بین آموزش زبان و حوزه مطالعه ترجمه باشد این است که بافت اصلی ۀموزش ترجمه است.اما کسانی که درگیر ترجمه هستند چه در رشته زبان باشد چه رشته های دیگر می توانند در همایش شرکت کنند.  

 


نظرات (3)

    نظر بدهید