دستکاری های اولیه ی زیست محیطی و اثرات بلند مدت آن بر سطوح نوروتروفین مغز

0 out of 5

100,000ريال

English Title: Early environmental manipulations and long-term effects on brain neurotrophin levels

Introduction
The development of the mammalian brain involves a complex series of precisely timed events,directing the creation of the intricate neural circuitry that controls behavior. The pattern of connections present during prenatal development is only a rough approximation of the final wiring characterizing the adult brain. During development there is a continuous refinement of brain circuits through activity-dependent mechanisms that match the presynaptic neurons to their appropriate target cells. Indeed, the developing mammalian brain is ―experiencesensitive‖
and ―experience-dependent‖ and provided by high levels of plasticity allowing a finetuning of the external environment and the developing organism. While plasticity is certainly an advantageous characteristic, it can create a window of vulnerability for the developing nervous system. When adverse conditions occur, these can hinder brain maturation, leading to brain damage or susceptibility to psychiatric or neurodegenerative disorders(Cirulli et al., 3002).

مقدمه

توسعه ی مغز پستانداران شامل مجموعه ای پیچیده از رویدادهایی با زمان بندی دقیق است که ایجادِ مدارهای عصبی پیچیده ی کنترل کننده ی رفتار را مدیریت و نظارت می کنند. الگوی اتصالات موجود در طول رشد و توسعه ی پیش از تولد (جنینی) تنها یک نوع شباهت تقریبی با اتصالات نهایی مغز در دورن بزرگسالی دارد. در طول رشد و توسعه، نوعی اصلاح دائمی مدارات مغز از طریق مکانیسم های وابسته به فعالیت وجود دارد که نرون های پیش سیناپسی (presynaptic) را با سلول های هدف مناسب آنها مطابقت می دهد. در واقع، مغز در حال توسعه ی پستانداران، حساس به تجربه (experiencesensitive) و وابسته به تجربه (experience-dependent) است و سطوح بالای پلاستیسیته (شکل پذیری)، امکانِ اجرای تنظیمات دقیق محیط خارجی و توسعه ی ارگانیسم را می دهد. در حالی که قطعاً پلاستیسته (شکل پذیری) یک ویژگی سودمند است، اما می تواند دریچه ای به روی آسیب پذیریِ سیستم عصبی در حال توسعه باشد. هنگامی که شرایط نامطلوب و بدی رخ می دهد، این امر می تواند مانع تکامل مغز، و در نتیجه آسیب به مغز یا استعداد ابتلا به اختلالات روانی یا انحطاط و تخریب سلول های عصبی (neurodegenerative) شود (Cirulli et al., 2003).

صفحات فارسی: 26

صفحات انگلیسی: 16

دسته بندی: .