حالت سوئیچینگ موثر منابع تغذیه حالت مشترک تکنیک لغو نویز با مدل های صفر هم پتانسیل ترانسفورماتور

0 out of 5

60,000ريال

English Title: Effective Switching Mode Power Supplies Common Mode Noise Cancellation Technique with Zero Equipotential Transformer Models

Abstract

In this paper a transformer construction technique is proposed that effectively cut off the Common Mode (CM) noise voltage passing across the isolated primary and secondary windings. This technique employs the Zero Equipotential Line theory to construct an anti-phase winding.It effectively cuts down CM noise by eliminating the noise voltage across the isolated primary and secondary windings.The concept of maintaining an equipotential line along the bobbin and quiet node connections are justified by analysis. A well considered transformer design with the proposed CM noise cancellation technique can achieve high conversion efficiency as well as good CM noise insulation.

چکیده- در این مقاله، یک تکنیک ساخت و ساز ترانسفورماتور پیشنهاد شده است که بطور موثری حالت مشترک ولتاژ نویز گذرنده روی سیم­پیچ مجزای اولیه و ثانویه را قطع می­کند. این تکنیک از تئوری خط هم پتانسیل به منظور ساخت یک سیم­پیچ ضد فاز بهره می­­برد. این روش بطور موثری نویز حالت مشترک را با حذف نویز ولتاژ روی سیم­پیچ مجزای اولیه و ثانویه، از بین می­برد. مفهوم نگهداری یک خط هم پتانسیل در طول بوبین و اتصالات گره آرام با تجزیه و تحیل توجیه شده است. یک طراحی درست درنظرگرفته شده از ترانسفورماتور با تکنیک حالت مشترک لغو نویز می­تواند به یک بهره­وری تبدیل بالا دست پیدا کند و همچنین حالت مشترک عایق نویز.

4 صفحه متن انگلیسی

9 صفحه ترجمه فارسی

دسته بندی: .