خطای صفر حالت پایدار مبدل (اینورتر) PWM تک فاز با قابلیت کنترل ولتاژ و سیستم حلقه بسته فاز قفل شده

4 out of 5

60,000ريال

English Title: On Zero Steady-State Error of Single-Phase PWM Inverters Voltage Control and Phase-Locked Loop System

Abstract — This paper presents a robust method for estimation
the lateral velocity of vehicle. The proposed observer describes
a simple structure that contains a sliding mode term which
turns out to be robust against output noises and parameters
variations as well as sustained disturbances The given
nonlinear model of the vehicle is then represented by an
uncertain Takagi-Sugeno fuzzy model when the road adhesion
conditions change and the sideslip angle is unavailable for
measurement. After giving the nonlinear model of the vehicle,
its representation by a T-S uncertain fuzzy model is discussed.
Stability conditions of such observers are expressed in terms of
linear matrix inequalities (LMI). To illustrate the effectiveness
of the proposed design observer, a numerical simulation is
given.

چکیده - این مقاله برای دستیابی به خطای صفر حالت ماندگار تحت شرایط مختلف بارگذاری، طرح های مختلف از کنترل کردن اینورتر PWM تک فاز را مقایسه می کند. به ترتیب کنترل PR و کنترل فیدبک جریان بار عملکرد حالت پایدار و گذرا را بهبود می بخشد. با این حال، کنترل فیدبک جریان بار منوط به کنترل مسائل پایداری تحت برخی از شرایط بار است. کنترل PR و قاب D-Q ماشین سنکرون با استفاده از نوعی روش تولید جزئی "موهومی"، هم در حلقه های جریان و هم ولتاژ معادل هستند. استراتژی جدید کنترل قاب D-Q در حذف نیاز برای جزء ذاتا موهومی پیشنهاد شد. این روش نیز به یک سیستم جدید PLL تک فاز با خطای صفر حالت پایدار اعمال شد. 

صفحات فارسی: 24

صفحات انگلیسی: 8

دسته بندی: .
ثبت سفارش ترجمه