مصرف داروهای ضدافسردگی در زمان بارداری و خطر نارسایی قلب

0 out of 5

60,000ريال

English Title: Antidepressant Use in Pregnancy and the Risk of Cardiac Defects

Clinical depression occurs in 10 to 15% of pregnant women.1 The use of antidepressant medications during pregnancy has increased steadily over time, with reported prevalences of 8 to 13% in the United States.2-4 Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) are the most commonly prescribed antidepressants during pregnancy.4 In 2005, on the basis of early results of two epidemiologic studies, the Food and Drug Administration (FDA) warned health care professionals that early prenatal exposure to paroxetine may increase the risk of congenital cardiac malformations, and the FDA reclassified the drug to pregnancy category D (evidence of human fetal risk, but benefits may warrant use).5 Most malformations cited in the early reports leading to the FDA warning were septal defects. Since then, several studies have evaluated the teratogenicity of SSRIs and other antidepressants,6-19 but considerable controversy remains regarding whether this is a “serious concern or much ado about little,” as noted in an editorial published with two of the reports.13,14,20 Studies have shown diverse associations, often in the context of multiple comparisons. Yet, at least two studies have shown a doubled or tripled risk of right ventricular outflow tract obstruction associated with paroxetine use13,14 and of ventricular septal defects associated with sertraline use.13,19 A meta-analysis estimated a 50% increase in the prevalence of cardiac defects overall with paroxetine use during the first trimester.21 It has remained unclear, however, whether these associations are causal or due to systematic error or chance. We conducted a cohort study using a large national database of publicly insured pregnant women and adolescents in the United States to assess the risk of congenital cardiac defects after the use of specific antidepressants, with attention to the potential for confounding by the underlying depression and associated factors.

 

خلاصه

مصرف داروهای ضدافسردگی در زمان بارداری و خطر نارسایی قلب

افسردگی بالینی در 10 تا 15 درصد زنان باردار روی می دهد. استفاده از داروهای ضدافسردگی در طول بارداری به طور ثابتی در طول زمان، با شیوع های گزارش شده ی 8 تا 13درصد در ایالات متحده افزایش یافته است. داروهای بازدارنده ی انتخابیِ بازجذب سروتونین (SSRI) رایج ترین داروهای ضدافسردگی در طول بارداری هستند. در 2005، برپایه ی نتایج اولیه ی دو تحقیق اپیدمیولوژیک، وزارت دارو و غذا (FDA) به متخصصان مراقبت های بهداشتی هشدار داد که استفاده زودهنگام مادر از پاروکستین می تواند خطر ناهنجاری های قلبی مادرزادی را افزایش دهد، و FDA این دارو را در دسته بندی D قرار داد. بیشتر ناهنجاری های نقل شده در گزارشات اولیه که منجر به اخطار FDA شد، نقص های دیواره ی دهلیزی بود. از ان زمان، مطالعات زیادی تراتوژن SSRI و دیگر داروهای ضدافسردگی را ارزیابی کردند، اما همانطور که در مقاله ای با دو گزارش چاپ شد، اختلافات قابل توجهی باقی ماند که ایا این "یک نگرانی جدی است یا یک عارضه ی مختصر" است.

تعداد صفحات انگلیسی 8 صفحه

تعداد صفحات فارسی 9 صفحه

دسته بندی: .